Invalsi


Tav_1A_Punteggi_Italiano
Tav_1B_Punteggi_Matematica
Tav_2A_Parti_della_prova_Italiano
Tav_2C_Parti_della_prova_solo_nativi_Italiano
Tav_2E_Parti_della_prova_solo_regolari_Italiano
Tav_3A_Ambiti_Matematica
Tav_3B_Dimensioni_Matematica
Tav_3C_Ambiti_solo_nativi_Matematica
Tav_3D_Dimensioni_solo_nativi_Matematica
Tav_3E_Ambiti_solo_regolari_Matematica
Tav_3F_Dimensioni_solo_regolari_Matematica
Tav_4A_Distrib_stud_liv_apprend_Italiano
Tav_4B_Distrib_stud_liv_apprend_Matematica
Tav_6_Correlazione_tra_risultati_nelle_prove_INVALSI_e_voto_di_classe
Tav_10A_Punteggi_a_distanza
Tav_1C_Punteggi_Inglese_Reading
Tav_1D_Punteggi_Inglese_Listening
Tav_2A_Parti_della_prova_Italiano
Tav_2C_Parti_della_prova_solo_nativi_Italiano
Tav_2E_Parti_della_prova_solo_regolari_Italiano